Alle kleine(re) goede doelen op een rijtje

Er zijn ongelofelijk veel lieve mensen die daadwerkelijk een verschil maken voor anderen die het minder hebben, dat bleek maar weer. Veel mensen zijn de laatste jaren afgeknapt op de ‘grote’ goede doelen met hun bestuurders die met meer dan een ton naar huis gaan elk jaar en de verhalen van het gedoneerde geld dat overal terecht komt maar nooit daar waar het juist zo nodig is.

De (mensen achter de) doelen die mensen aan mij hebben doorgegeven (waarvoor dank) ken ik niet. Je moet zelf beoordelen of iets jouw geld waard is en of je het betrouwbaar vindt. Ik ga er zelf vanuit dat dit overal wel het geval is en heb ongelofelijk veel bewondering wat mensen met minimale middelen voor elkaar weten te krijgen onder zeer moeilijke omstandigheden!

Mocht je nog een doel kennen dat je vermeld wil zien, laat dan even een reactie achter.

SOS Strays

De stichting heeft als doel het verbeteren van het welzijn van de kansloze asieldieren waar niemand om geeft behalve een paar zeer gemotiveerde doch van hulp verstoken dierenvrienden. Wij proberen met behulp van onze projecten en acties hun leefomstandigheden te verbeteren en bieden u enkele honden ter adoptie aan die degelijk geselecteerd worden door hun verzorgers bij de plaatselijke dierenbeschermingsorganisaties en voor wie wij bij ons een liefhebbend adoptiegezin zoeken. Tevens willen wij de dierenbeschermingsorganisaties ter plaatse structureel helpen bij hun werk: o.a. sterilisatie/castratie programma’s, verzorging en opvang van honden in nood.

Stichting Holland Building Nepal

Deze stichting geeft hulp aan kinderen met hersenbeschadiging in Nepal, in de breedste zin.

ZOA

ZOA is een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie die zich inzet voor mensen in crisisgebieden. Actief in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

Normas Universum

Norma Miedema wil op haar boerderij een veilig thuis bieden aan gehandicapte en afgedankte dieren. Ze heeft inmiddels al meer dan tweehonderd dieren die zij dagelijks verzorgt. De katten en honden hebben haar woonhuis langzamerhand overgenomen. Zelf woont ze in een pipowagen in de schuur.

Stichting Che Amigo

Stichting Che Amigo brengt mens en gemeenschap in beweging. Wij zijn ervan overtuigd dat educatie de meest effectieve manier is om duurzame ontwikkeling te bereiken. Daarom heeft Che Amigo een trainingsprogramma genaamd “Leiderschap in mijn Community” ontwikkeld, die wij op dit moment in verschillende gemeenschappen in Argentinië, Bolivia, Peru en Colombia aanbieden.

We geven hier in Colombia (Cartagena en Medellin) leiderschapstrainingen via het train-de-trainer principe, waarbij het doel is om jongeren en jong-volwassenen van lokale Colombiaanse stichtingen op te leiden om zelf trainer te worden. Tegelijkertijd gaan die nieuwe jonge trainers zelf kinderen/jongeren uit de arme wijken waar ze al actief zijn/zelf wonen trainen op het gebied van leiderschap. Je leert immers met name door te doen. En de kids/jongeren leren meer/beter van een local dan van mij. De kids moeten in het programma zelf kleine projectjes opzetten in hun arme wijk waarmee we ontwikkeling van binnenuit stimuleren (met andere woorden: wij als Westerlingen gaan niet vertellen hoe arme wijken verbeterd moeten worden, dat gaan de inwoners zelf doen). Wij begeleiden de door ons opgeleide trainers gedurende hun trainingen aan de kids/jongeren in de wijken. Soms schokkend om te zien waar die kids leven/in opgroeien, maar vooral ook heel erg waardevol werk. Het is een intensief traject van zo’n 9 maanden training en begeleiding en daarna 6 maanden verdieping.

Stichting Kolewa

Stichting Kolewa houdt zich bezig met een aantal projecten op Bali, Rote, Sumba en Flores in Indonesië. Ons uitgangspunt is het werken aan een betere toekomst voor gezinnen met een kind met een beperking. Medische zorg, huisvesting, onderwijs en rehabilitatie hebben onze speciale aandacht. Tijdens ons veldwerk slaan wij daar waar mogelijk bruggen tussen patiënten en lokale Indonesische organisaties en instellingen die kunnen voorzien in het stellen van diagnoses, behandeling of therapie. Stichting Kolewa faciliteert, organiseert en houdt de vinger aan de pols.

Ik ben Lies Vink en zet mij actief in voor straatkinderen en kansloze vrouwen in Kathmandu in Nepal. Sinds lange tijd ben ik werkzaam in Kathmandu waar ik educatieve projecten heb
opgezet, zoals een computercentrum en een naaiklas. In maart 2008 heb ik een kinderhuis opgezet: Marinka Children Home, omdat er grote behoefte was aan meer plaatsen voor straatkinderen. Hier wonen inmiddels 38 kinderen. In november 2010 is er een nieuw kinderhuis geopend: Tiom Laura Home, waar nu 35 kinderen wonen. Voor kansarme vrouwen is er een naai/productiecentrum gestart. Door te werken in dit centrum kunnen zij de stap maken naar een zelfstandig leven, waarin zij voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen. Sinds januari 2011 ben ik ook gestart met een gezinsherenigingstraject. Wij bezoeken de ouders, kijken naar de omstandigheden, ondersteunen daarbij het hoogstnoodzakelijke en proberen de ouders aan het werk te helpen. De kinderen worden zo nodig opgevangen in een van onze huizen om ze zo mogelijk later weer terug te plaatsen in hun eigen gezin. Naast deze activiteiten geven wij ook schoolsponsoring aan kinderen van arme gezinnen

Duchenne Heroes

Je sponsort een mountainbiker welke fiets om geld op te halen voor onderzoek naar medicatie tegen de ziekte van Duchenne. Met elkaar hebben we al veel bereikt. Helaas zijn we er nog niet. Het mooie van dit fietsevenement is dat het voor de jongens met deze ziekte en hun familie een riem onder het hart is. Veel ouders fietsen ook zelf mee. Tijdens deze tocht van 700 km komen veel emoties los en steunen we elkaar. Het Duchenne parents project zorgt voor de verdere invulling van de besteding van het opgehaalde sponsorgeld. Heel veel mensen hebben moeite hun sponsorgeld op te halen.

Stichting Semmy

Stichting Semmy heeft ten doel het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker.

Wakibi

Wakibi is een non-profit organisatie die dagelijks de strijd tegen armoede aangaat door kredietverleners wereldwijd en ondernemers in ontwikkelingslanden met elkaar te verbinden. Wakibi gelooft in zelfredzaamheid en ondernemerschap en biedt daarvoor een uniek concept via microfinanciering.

Wakibi biedt de mogelijkheid om kleine leningen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te verstrekken. Als uitlener ben je volledig in controle over wat er met je geld gebeurt. Je kunt zelf de ondernemers uitkiezen en die ondersteunen met een bedrag vanaf € 25. Wanneer de lening is terugbetaald kan het opnieuw in een project worden geïnvesteerd of teruggestort op de eigen bankrekening.

Hart to Hart Tholen

Wij zijn een groep actieve vrijwilligers die mensen uit de gemeente Tholen helpen, die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen. We helpen deze mensen met eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen, kleding en huisraad. Je kunt je ook aanmelden bij onze stichting wanneer je niet tot de doelgroep behoort, maar ons graag wil helpen als schenker of als vrijwilliger.

 

Lendahand

Leen uit aan ondernemers in opkomende landen via solide financiële instellingen. De bedrijfjes kunnen zodoende uitbreiden, jij ontvangt 3-6% rente op jaarbasis.

Kinderzwerfboek

Kinderzwerfboek heeft als missie om in Nederland een continue stroom te bewerkstelligen van gelezen kinderboeken. Hiervoor werkt Kinderzwerfboek samen met scholen, gemeenten, bibliotheken, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Kinderzwerfboek laat gericht in aandachtswijken kinderboeken zwerven, zodat de zwerfboeken ook op plekken komen waar deze het hardst nodig zijn.

Kinderzwerfboek wil zoveel mogelijk kinderen in Nederland (en in het bijzonder in aandachtswijken) aan het lezen krijgen om hiermee het taalkundig inzicht van kinderen te vergroten, kinderen een beter toekomstperspectief te bieden en de kans op armoede te verkleinen.

Het vergeten Kind

Wij geven vergeten kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Een plek om te spelen, bewegen en ontspannen.
En we laten ze weer echt kind zijn door het organiseren van vrolijke activiteiten en sprankelende evenementen. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen weten hoe deze vergeten kinderen in Nederland worden opgevangen. Soms gewoon bij jou om de hoek. Op een geheime locatie, om hun veiligheid te garanderen.

We ondernemen initiatieven om de verantwoordelijke instanties in actie te laten komen. En we vragen om hulp. Veel hulp voor deze duizenden kinderen.

Want zonder die hulp zullen deze kinderen nooit weten hoe een kinderleven eigenlijk hoort te zijn: zorgeloos, vrolijk en veilig.

Janka Tanya

 Janka Tanya is een instelling die in Hongarije dagbesteding gaat opzetten voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. De financiële middelen in Hongarije zijn zeer beperkt, waardoor deze kwetsbare groep mensen onvoldoende ondersteuning en begeleiding krijgt.

 

Stichting de Regenboogboom

De Regenboogboom is er voor kinderen, en hun ouders, die om wat voor reden dan ook plotseling de controle over hun leven verliezen, en zich daardoor uiterst kwetsbaar voelen.

Het is onze droom alle kinderen van de wereld te laten schitteren en te laten ervaren dat ze vanbinnen de kracht en de moed hebben om alle uitdagingen aan te kunnen.

Stichting Cavia

Het opvangen van Cavia`s en ze door middel van herplaatsing weer een goed tehuis geven. En het geven van informatie over cavia`s om hun welzijn en leefgenot te vergroten.

http://www.kiva.org/

Kiva is an international nonprofit, founded in 2005 and based in San Francisco, with a mission to connect people through lending to alleviate poverty. We celebrate and support people looking to create a better future for themselves, their families and their communities.

Stichting Asap

Stichting Association for Small African Projects (ASAP) werkt sinds 1997 aan het verlichten van armoede in dorpen rond Bobo Dioulasso. Dit doen wij door de inwoners van Burkina Faso onderwijs, zorg en een duurzame economie aan te bieden. De mannen en vrouwen in de dorpen bepalen hun eigen prioriteiten. Zij dragen tijd, geld of goederen bij aan de realisatie van ontwikkelingsprojecten. Hiermee draagt ASAP bij aan duurzame ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Volgens onze visie kan dit alleen als in een gemeenschap gewerkt wordt aan een evenredige ontwikkeling van Gezondheid en Milieu, Educatie en Emancipatie en aan de Economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. ASAP ondersteunt de dorpen daarom ook bij het versterken van deze capaciteit.

Koeienrusthuis

Onze stichting adopteert en verzorgt koeien uit heel Nederland die zijn ontsnapt uit het slachthuis, zijn verwaarloosd of om wat voor reden dan ook, nergens anders terecht kunnen. De dieren die bij ons onderdak krijgen, hebben veelal de dood letterlijk in de ogen gekeken. Op de Leemweg wordt geen koe of os ooit geslacht. Bij ons mogen ze in alle rust en vrede herkauwen, totdat ze van de ouderdom sterven.

Ezelparadijs Asturias

The Association has the following Mission Statement:
1. Disseminate the work done by the Association in relation to the care of animals and in particular of donkeys;
2. To give refuge to donkeys to avoid their unnecessary euthanasia and slaughter;
3. Do everything possible to ensure that those donkeys that have been abandoned and neglected have a good and happy life;
4.  Give direct and indirect help to donkeys in need of care; and
5. To provide information and advice on the welfare of donkeys to all those who need it.

Niketan

Iedereen wil een fijn leven. Er mogen zijn, geaccepteerd worden voor wie je bent. Een persoon met een beperking, maar met je eigen dromen en wensen voor de toekomst. De kans om naar school te gaan, om op je eigen niveau les te krijgen, van een leerkracht die je begrijpt. Maar wat als die scholen er niet zijn en die kennis er niet is? Voor die kinderen en jongeren in Bangladesh is er Niketan.

Niketan droomt van een wereld waarin kinderen en jongeren met een complexe beperking geaccepteerd worden en naar school kunnen. Een wereld waarin ze zelf kunnen beslissen over hun toekomst.

Alemachen – Ethiopie

Alemachen is een tijdelijkthuisvoor gehandicapte kinderen die een medische behandeling moeten ondergaan in Addis Abeba. De meeste kinderen komen van het platteland van Ethiopie en hebben arme ouders; zijn van 5 tot en met 12 jaar en van verschillende geloofsgroepen. Het huis biedt onderdak aan 40 kinderen, 20 jongens and 20 meisjes . Het Ethiopische Katholieke Aartsbisdom in Addis Abeba is eigenaar van het huis en het programma. De orde van de Lazaristen is belast met de dagelijkse leiding van het programma.

Ezelsocieteit

In Nederland zorgt de Stichting Ezelsociëteit in Zeist voor ezels in nood: zieke, verwaarloosde, mishandelde en bejaarde ezels wordt onderdak geboden in de opvang in Zeist, Bunnik of in pleegadressen elders in Nederland.

Stichting Paardekamp

Paarden en pony’s na hun twintigste levensjaar laten genieten van een welverdiende oude dag, daar zetten de mensen van Stichting De Paardenkamp zich dagelijks voor in. Dankzij donateurs en vrijwilligers vinden 120 paarden en pony’s een goed verzorgd thuis op onze drie boerderijen met volop graas- en stalruimten.

Bovendien kunnen eigenaren/verzorgers van al die 45.000 andere bejaarde paarden in Nederland terecht bij ons voor vragen of tips over de verzorging, voeding en weidegang van hun paard.

Stichting Flappus

Dierenopvang Flappus vangt dieren op die om wat voor reden dan ook niet meer bij hun baasje kunnen blijven. Ook zwerfdieren kunnen bij ons terecht, uitgezonderd honden en katten

Villa Vacht

Villa Vacht is géén villa, Villa Vacht is géén doorsnee opvang en Villa vacht krijgt géén subsidies. Villa Vacht is een magisch plekje voor katten die elk op hun eigen wijze bijzonder zijn. Katten die in onze maatschappij niet snel een kans krijgen. Villa Vacht geeft katten met een lichamelijke of neurologische beperking een kans, een leven, een furr-ever home

Cherut Belgium

HULPVERLENING IN HET PROSTITUTIEMILIEU

Cherut is een organisatie die zich inzet voor vrouwen in de prostitutie.
Ons werk is ontstaan op straat maar inmiddels bieden we hele waaier van hulpverlening aan en er zijn projecten opgezet
om zo kansen te bieden aan vrouwen die de wereld van prostitutie willen verlaten.

Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren

 • Plaatsen van ex-proefdieren bij particulieren
 • Herplaatsen van honden en katten van particulieren
 • Tijdelijke opvang
 • Begeleiding bij probleemgedrag
 • Senioren

The Fountain Fostercare

The Fountain wants to provide a home, either in a foster home or group home for physical and/or mentally disabled orphans in China. Those children, who for whatever reason have been abandoned and ended up in an orphanage, a home is so much better for a child’s development than an institution.

The Fountain wants to be a home for these children without parents to care for them, especially those with minor or more severe disability, physically and/or mentally. We want to provide a home for them and a chance to live, to live a life as normal as possible and live to their full potential.

Stichting Kinderhulp Burkina Faso

De stichting helpt kinderen in Burkina Faso om een betere toekomst op te bouwen

Berendekens

Deze groep maakt dekens voor kinderen die veel liefde, berenknuffels en warmte kunnen gebruiken. Berendekens voor een beren goed gevoel. Voor kinderen, vanaf leeftijd 0 tot 16 jaar, die het moeilijk hebben en hinder ondervinden in het kind zijn.

We maken dekens voor kinderen tot en met 16 jaar die ernstig ziek zijn, in een pleeggezin wonen, een verstandelijke handicap hebben, erge autisme, een ouder die kortgeleden is overleden, etc.
Een groep vrouwen maakt grannys die opgestuurd worden naar een verzamelpunt. Daar worden de dekens uitgelegd en opgestuurd naar een dekenmaakster. Die stuurt het vervolgens naar het kind. De verzendkosten en het garen worden door de haaksters betaald en soms krijgen we een donatie. (facebookgroep)

 

Stichting naar school in Haiti

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund worden door ‘Stichting Naar School in Haïti’. Zij kunnen dankzij de stichting naar school.
Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede

Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van de Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze school uitgegroeid tot een gebouw met 16 leslokalen, houten kleuterlokalen, een keuken, een kindertehuis, een vrijwilligersruimte,  een moestuin en een eigen watervoorziening. Ruim 800 kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg, kleding en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan.

Amecet life in Soroti

Amecet n’ainapakin (Shelter of Peace) is a ministry of Youth With A Mission (YWAM)in Soroti, Uganda. We are reaching out to HIV infected and affected children. We also are caring for new born babies, who lost their mother after the delivery. The third group of children we help, are children who need a safe place, they mostly come via the police. In this blog we want to share with you our stories, our pictures, our needs and blessings!

Stichting Dierennood

De missie van Stichting Dierennood is het zoveel mogelijk hulp bieden aan zwerfdieren in het buitenland. Dit wil zij doen op korte termijn, door het ondersteunen van locale zwerfdier-projecten.

Maar ook op de toekomst gericht, met het mogelijk maken van sterilisatie-projecten om het aantal zwerfdieren te doen verminderen, alsmede educatie over respect voor zwerfdieren op basisscholen.
Doelen:

Stichting Dierennood staat voor hulp aan zwerfdieren in het buitenland. Dus voornamelijk zwerfhonden en zwerfkatten.

Stichting Choe

Stichting CHOE biedt sinds 1994 hulp aan  ouderloze kinderen en jongeren in Oekraine. Onze hulp is deels projectmatig van opzet, zo dragen we bijvoorbeeld zorg voor nieuwbouw en renovaties van tehuizen en internaten. Ook zijn we actief op het gebied van gezondheidszorg en huisvesting, dragen we met ons studentplan zorg voor betere opleidings-mogelijkheden en organiseren we jaarlijks zomervakanties in Nederland voor Oekraïense weeskinderen. Ook verlenen we hulp op individuele basis en ondersteunen en werken we nauw samen met Oekraïense hulp-organisaties in de regio.

Stichting Zaden voor Voedsel

zaden uit groenten en fruit die hier gegeten worden niet weggooien maar wassen, drogen en opsturen naar een van de inzameladressen. Zij zorgen dan dat de zaden terechtkomen bij ontwikkelingsprojecten over de hele wereld.

Er worden privé-, school- en gemeenschapstuintjes aangelegd. Zo worden de mensen voorzien van broodnodige vitaminen.

Uit de geoogste vruchten kunnen ze zaden winnen om hun tuin uit te breiden. Zaden die teveel zijn worden uitgedeeld aan naburige dorpen.

Zo hopen we beetje bij beetje de honger de wereld uit te helpen.

Stichting Mommaluv

Wij vormen een schakel tussen jou en een andere jonge moeder in een ontwikkelingsland. Jij vraagt na de geboorte  van je kindje een donatie voor haar in plaats van kraamcadeautjes. Wij zorgen ervoor dat deze moeder van het ingezamelde geld een kraampakket krijgt. Zo schenkt het Nederlandse kindje zijn cadeautjes symbolisch aan het kindje daar.

 Pasgeboren baby’s en hun moeders in Nederland krijgen van familie en vrienden stapels cadeautjes. Zoveel dat het kind elke dag andere kleren aankan en met een nieuw knuffeldier in slaap kan vallen.

De moeders van kinderen in ontwikkelingslanden hebben dat allemaal niet. Zij maken zich vaak zorgen of ze hun baby wel alles kunnen bieden wat het nodig heeft. Het gaat dan om basisbehoeften als eten, medicijnen, luiers en  verzorgingsproducten. Wil jij op een andere manier de Nederlandse traditie van kraamcadeautjes invullen? Dan bieden wij je de kans om iets te kunnen betekenen in leven van moeders en baby’s in ontwikkelingslanden.

BlinkNow

The BlinkNow Foundation’s mission is to provide an education and a loving, caring home for orphaned, impoverished and at-risk children.  We also provide community outreach to reduce poverty, empower women, improve health, and encourage sustainability and social justice. The Foundation fulfills its mission by providing financial support and management oversight to the Children’s Home and Kopila Valley School in Surkhet, Nepal.

Every day we strive to create a sustainable organization working to educate all of Kopila’s children until they are ready to enter the world as happy, skilled, confident, self-sufficient and English-speaking adults. We believe we can serve as a model for quality education in Nepal. We will strive to provide our children with scholarships (should they choose to pursue higher education), and the skills required to enter the workforce.

 

Heifer

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. We maken deel uit van het Heifer International netwerk, dat al in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en armoede door het plaatsen van jonge koeien (heifers in het Engels). In 1999 is Heifer Nederland opgericht.

Los Ninos

Stichting Los Niños is een officiële Nederlandse stichting die, sinds 2002, projecten opzet en ondersteunt in Guatemala. De projecten zijn gericht op educatie en, in bredere zin, op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de armste kinderen en hun families.

Los Niños onderscheidt zich van veel andere ontwikkelingsorganisaties door de grote betrokkenheid bij de projecten. Veel organisaties opereren enkel en alleen vanuit Nederland en doneren geld aan projecten elders in de wereld. Direct contact is dan vaak minimaal en de kans van slagen een stuk kleiner. De dagelijkse leiding van Los Niños woont echter in Guatemala en is fulltime bij de projecten betrokken.

Inspire 2 Live

The international Inspire2Live Patient Advocates organization inspires people (patients, clinicians and researchers), without limitations, to work together to get cancer under control by 2021 and to lead happy and healthy lives in harmony with cancer.  Our Patient Advocates are leading in this process.

We strongly believe that every patient, researcher and clinician can initiate the change they want to see.

Our motto is “Never, ever quit!”

In memory of those who died too young of cancer and to inspire those who are fighting it.

Peace by Melvin

In april 2016 kwam Melvin met het idee: “Ik ga een knuffel ontwerpen voor kinderen in rampgebieden”. Voor Melvin is zijn geboorteknuffel ‘ezel’ van onschatbare waarde – als hij dus beelden van kinderen op tv ziet die alles zijn kwijt geraakt, raakt hij daar heel geëmotioneerd van. In zijn eerste project heeft Melvin materiaal en helpers verzamelt om 350 zelfontworpen knuffels te produceren. Deze heeft hij in de herfst van 2016 uitgedeeld aan kinderen in Nepal, die getroffenen waren door de aardbeving. Kijk hier voor een verslag van deze bijzondere reis.

In zijn tweede project wil hij graag kinderen in Syrië helpen. Hiervoor verzamelt hij knuffels en hulpgoederen, die door de Stichting Hand in Hand voor Syrië verscheept zullen worden.

Garuda House Bali

Leo en Icha zijn de ouders van het huis en vangen de meisjes goed op. Ze leren de meisjes sociale vaardigheden. Ze zijn er voor de meisjes als er iets gaande is. Zij staan dag en nacht voor hun klaar en zorgen er voor dat ze goed en veilig naar school gaan.

Leo en Icha hebben een zoon van 18 jaar, Kevin.
Samen vormen ze een groot en hecht gezin. Ook als de meisjes hun school hebben afgerond en op hun zelf wonen, mogen ze graag terug komen naar hun papa Leo en mama Icha. Ze komen er om Kerst te vieren, maar ook om hulp te vragen.

MAF.nl

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen.

http://idnaaralbanie.nl/
Een christelijke organisatie die zich inzet voor weeskinderen in Albanie.

Seed of Hope is een Albanese organisatie die zich inzet voor de mensen in wijk Shkozë, gelegen op een berghelling bij Tirana. De circa 3000 bewoners op deze berg zijn met name afkomstig uit het arme, geïsoleerde noorden van Albanië en zijn naar de stad getrokken op zoek naar werk of op de vlucht voor bloedwraak (wat in het noorden nog veel voorkomt). Werk vonden ze in de meeste gevallen niet en ze verkeren in armoede. Ze wonen in slechte huisjes, hebben geen tot weinig voorzieningen en de kinderen gaan in veel gevallen niet naar school.

Vera, een van de oprichters van Seed of Hope, geeft samen met haar medewerkers, 500 kinderen drie keer per dag een warme maaltijd en ze organiseren regelmatig kinderactiviteiten. Daarnaast is er ook een naschoolse opvang, een naaiatelier voor de weduwen en elke zondag een kerkdienst.

 

Los Niños

Stichting Los Niños is een officiële Nederlandse stichting die, sinds 2002, projecten opzet en ondersteunt in Guatemala. De projecten zijn gericht op educatie en, in bredere zin, op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de armste kinderen en hun families.

Los Niños onderscheidt zich van veel andere ontwikkelingsorganisaties door de grote betrokkenheid bij de projecten. Veel organisaties opereren enkel en alleen vanuit Nederland en doneren geld aan projecten elders in de wereld. Direct contact is dan vaak minimaal en de kans van slagen een stuk kleiner. De dagelijkse leiding van Los Niños woont echter in Guatemala en is fulltime bij de projecten betrokken.

Rehoboth

Rehoboth Children’s Village is a home to orphaned children that are either affected or infected by HIV/AIDS and is located in the KwaZulu-Natal province in South Africa.

Joanne Noordink Foundation

De Stichting heeft ten doel het initiëren, faciliteren en ondersteunen van projecten in Oeganda die de kansarme bevolking het perspectief bieden op een betere toekomst. Deze projecten betreffen o.a. scholing/onderwijs, gezondheidszorg alsmede de versterking van de lokale economie”

Give Directly

Traditional ways of giving internationally are complex. Donors typically give to international NGOs that manage money, fundraise, and implement programs through partner organizations abroad which have their own (usually hidden) cost structures. Overall it is hard for donors to tell how their money will be used, what this will cost, and whether there is any evidence that it works.

At GiveDirectly we’ve created a simpler way: we take money from donors and give it to the poor. We can do this because modern payments technology has drastically cut the costs of sending money directly to the extreme poor, at the same time as new research has shown the powerful effects this has on their lives. At GiveDirectly we see these trends converging to make direct giving the benchmark against which the old, top-down models are evaluated.

Stichting Dierenthuis

Stichting Dierenthuis is een opvang voor kansarme asieldieren. Een blijvend thuis voor dieren die niet meer in de maatschappij passen vanwege hun ziekte of gedrag. Zoals verwilderde katten, katten die drager zijn van het dodelijke virus AIDS(FIV) of Leucose(FeLV) en oude zieke honden of honden met ernstige gedragsproblemen.

Donkey Sanctuary

The Donkey Sanctuary is een liefdadigheidsinstelling. Wij zetten ons over de hele wereld in om de condities van ezels en muildieren te verbeteren.zorg verlenen aan ezels en muildieren over de hele wereld en ze beschermen en/of permanente veiligheid bieden;
aandacht geven aan zieke en mishandelde ezels, of ezels in erbarmelijke omstandigheden
wreedheid tegen ezels en muildieren voorkomen.

Boven de Wolken

Boven De Wolken zet zich met veel liefde vrijwillig in voor sterrenouders en –baby’s. Iedere fotograaf krijgt van ons een onkostenvergoeding. Maar daarnaast zorgen we ook  voor flyers, kaartjes, kleertjes voor onze sterretjes, sensibiliseren van de ziekenhuizen enzoverder. Hiervoor is geld nodig. Daarom vragen we jullie hulp!

Je kan ouders van een sterrekind mee aan een prachtige blijvende herinnering helpen door onze werking te ondersteunen. een fotoshoot kost ons gemiddeld 50 euro. Wekelijks hebben we 4 oproepen, wat wil zeggen dat we jaarlijks iets meer dan 200 fotosessies doen. We hebben je steun meer dan nodig! Boven De Wolken dankt je voor je steun.

Berrefonds

De VZW Berrefonds is in het leven geroepen door de ouders van Berre* . Zij hebben het geluk gehad om hun kleine Berre op 13 februari 2007 te mogen verwelkomen, maar hebben hem helaas na tien weken vechten op de afdeling Neonatologie moeten afgeven.

Uit hun persoonlijke ervaring en gesprekken met andere ouders, weten ze hoe belangrijk tastbare zaken zijn die bewijzen dat jullie kindje heeft bestaan. Het werd dan ook snel duidelijk dat ze een fonds wilde oprichten om de ouders van overleden kindjes te steunen.

In november 2008, bij de geboorte van hun 2de zoontje, hebben ze hun ideeën concreet gemaakt en is het Berrefonds van start gegaan.

Helen Downing Instituut

Jaarlijks helpen wij meer dan 1.900 mensen met kanker én hun naasten bij de emotionele verwerking van deze ingrijpende ziekte (kanker). Zorg die onmisbaar is, maar helaas niet vanzelfsprekend. De vergoedingen van zorgverzekeraars zijn te laag om de kosten van onze kwaliteitszorg te dekken. Uw steun is hard nodig, elke bijdrage is welkom.

Stichting Rupingh

Stichting Rupingh is opgericht in 1998, beoogt geen winst en heeft als doelstelling: Het ondersteunen van culturele en maatschappelijke projecten in Indonesië, in het bijzonder op het eiland Floresert de stichting elk jaar projecten waarin watervoorzieningonderwijs en gezondheid centraal staan.

Daarnaast ondersteunt de stichting een groot aantal kindertehuizen op het eiland middels een adoptieprogramma.

Stichting Leonechild

De Stichting Leonechild stelt zich ten doel het leven van kinderen in Sierra Leone (West-Afrika) leefbaarder te maken. Dit land is door de VN geclassificeerd als land met de slechtste leefcondities ter wereld, mede ook door de Ebola uitbraak in 2015. Kinderen die voor de toekomst van het land prioriteit verdienen hebben vaak de keuze: of leren met honger of op zoek gaan naar geld/eten. Wij willen deze kinderen helpen om te zorgen dat ze op school blijven en leren lezen en schrijven. In ontwikkelingsprogramma’s wordt het leren lezen en schrijven gezien als essentieel onderdeel in de wederopbouw van een land en voor het creëren van betere kansen in de toekomst voor de kinderen zelf. Leonechild biedt daarom lunches aan op scholen in Freetown.

Leonechild is opgezet met vrijwilligers vanuit Nederland mede op initiatief van Johnson die in Sierra Leone woont.
Doel is middels kleine projecten direct hulp te kunnen bieden, zonder dat er geld wordt gespendeerd aan overhead (administratie, reiskosten etc.). Leonechild verzorgt sinds 2007  wekelijkse lunches op 2 lagere scholen in Aberdeen

Fair Transport – Ecoliner

The Tres Hombres carved the path for sustainable transport… but this is just the beginning. It is our goal to expand our cargo fleet to include many more ships working under sail. This will diminish delays in our supply chain along the entire shipping line.

Fairtransport employs a two track policy:  the traditional and the innovative. While currently employing time tested traditional ships that have sailed the worlds trade routes for centuries, we are also developing innovative,  high preformance technology, never before seen on the oceans.

Stichting Opkikker

Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar, net als de onzekerheid die hierbij komt kijken en het zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een gewoon leven kunnen leiden.

Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en zusjes moeten hun leven aanpassen en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden.

Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin.

Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten we niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.

Lion King Bali

Stichting Lion King Bali is een stichting die zich richt op hulp aan de allerarmsten en weerlozen in Indonesië. Zij beheert onder andere een weeshuis in Singaraja op Bali waar tussen de 30 en de 40 wees- en straatkinderen verblijven, die liefdevol worden opgevangen en opgevoed door Marinka en Frankie Portier (oprichters van het project). De kinderen en tieners gaan in de buurt naar school (van kleuterschool tot universiteit), krijgen gezond voedsel, complete verzorging en een hoop liefde. Het Lion King Bali weeshuis is een echt thuis voor deze kinderen. Door de jaren heen hebben Frankie en Marinka meer dan 100 jongeren opgevangen. Een kwart van deze groep heeft een universitaire opleiding afgerond. Hierdoor wordt de armoedecirkel verbroken. Door uw hulp krijgen deze tieners een fantastische toekomst!

Kunst voor Weeskinderen Bali

Middels kunst doneert Joke Wissink aan bovengenoemde Lion King Stichting

Honey Highway

Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met Honey Highway meerjarig streekeigen biologisch/wilde bloemenzaad met 44 soorten en dusdanig onderhouden worden zodat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Belangrijk hierbij is dat Bijen voldoende voedsel – nectar en stuifmeel; biodiversiteit – kunnen halen over een zo lang mogelijke periode om zo goed overwinteren mogelijk te maken. A4 Honey Highway is gerealiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, wegenbouwers, en de Gemeente Midden-Delfland. Dit krijgt navolging door heel Nederland. Inmiddels zijn er 3 trajecten Honey Highway ProRail in Gelderland, zijn we bezig met 3 nieuwe trajecten Rijkswegen in Zuid-Holland en de 1e Provinciale wegen in Zuid-Holland, Zeeland, Friesland, Utrecht en Brabant. De 1e 10 kilometer waterdijken worden dit voorjaar ingezaaid in Zuid-Holland. Wij hebben de kennis voor een blijvend paradijs voor bijen in de bermen. Nederland tot een voorbeeld van de oplossing maken.

Los Chorros

Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar in Peru. Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen.

 

Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekomst!
Stichting Kumbatio Nederland ondersteunt projecten in de plaats Thika te Kenia om de levenssituatie van kinderen te verbeteren, omdat zij geen ouders meer hebben of ernstig door hun ouders of familie zijn verwaarloosd,
mishandeld, misbruikt of verlaten.Momenteel helpen we deze kinderen middels een
kindertehuis waar 20 kinderen wonen.
Wieke is columnist voor Libelle en woont in Katete Zambia. “Wieke Biesheuvel in Zambia” geeft een kijkje in de dagelijkse gang van zaken in Zambia.
Voor wie mee wil doen met onze ‘meelezerspot’:
NL73INGB 0667119698, W.J. Bleichrodt-Biesheuvel, o.v.v. ‘hulp voor Zambia’. We betalen er waterpompen van, soms een huisje voor iemand, varkens en ander vee om een blijvend inkomen te genereren.
Van elke verkochte hamamdoek gaat €2,- terug naar Turkije, waar Happy Towels het project “Papa laat me naar school gaan” steunt.

Project Namaste

Het is voor ons geen vraag. Als wij op vakantie zijn zien we het als een plicht om andere mensen te helpen. Zelf wonen we in een welvarend land. We hoeven ons nergens zorgen om te maken, want alles ligt binnen handbereik. Als wij op vakantie gaan worden we ons bewust van hoe slecht de mensen het daar hebben.

Om deze redenen hebben wij Project Namaste opgericht. Zo dat wij de mensen kunnen geven wat ze verdienen, daarom roepen we ook iedereen op om ons te steunen in dit project. Zo kunnen we bijvoorbeeld met vijf euro al iemand heel blij maken. Met dit geld halen we goederen waar de mensen zelf om hebben gevraagd, dit kan van alles zijn. We geven geen geld aan de mensen, omdat we bang zijn dat het dan in andermans zakken verdwijnt.

In de afgelopen jaren hebben we veel mensen geholpen in veel verschillende landen, zoals bijvoorbeeld Sri Lanka, Thailand, Cambodja, Indonesië, China, Vietnam en India. Op dit moment zijn we druk bezig met schisis-kinderen in Indonesië.

Als niemand wat doet, dan gebeurt er ook niks. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar we blijven druppelen!

Consuminderhuis Parkstad

Eind 2006 startte ik vanuit mijn huis de eerste consuminderkring Landgraaf.

In kring 1 zaten mensen die consuminderen leerden uit overtuiging, maar ik bleef zoeken naar mijn doelgroep. Degenen die wel moesten consuminderen uit noodzaak. De mens in stille armoede en met schulden door wel of niet verwijtbare schuld. Mensen mogen fouten maken als ze maar willen leren.

Vrijwilligerswerk bij WELSUN als buddy schuldhulpverlening bracht me uiteindelijk bij de doelgroep en startte kring twee, drie en vier. Mijn huis werd weldra te klein van de opgespaarde kleding en spullen voor de doelgroep, zodat mijn “thuis” een loods leek van opslag goederen.

Stichting consuminderhuis Parkstad werd opgericht met een capabel bestuur van mensen die hun tijd, kennis en netwerk spontaan aanboden. Omdat ze geloven in het concept en de mensen op de werkvloer!

Stichting Red een Dier

Stichting Red Een Dier heeft als doelstelling het wereldwijd financieel ondersteunen van noodlijdende dierenasielen.  De stichting is zonder winstoogmerk en zonder kostenvergoeding voor de bestuursleden. Stichting Red Een Dier is geheel afhankelijk van donaties.

Help Refugees

(zie eigen website)

We are an open collaboration and we welcome help from anyone. If you think you know of a good charity, idea or even something as small as you have a Just Giving page then please do contact us and we will do our best to try and get it on the site. Check out our donate section in which we list some of the charities out there that are actively helping with refugees or if you want to take a more active role then have a look at the section which describes other ways you can help. This site has been purely designed to be a portal of knowledge for any small way in which we can all help and is 100% non profit.

Mheer voor Fako

Stichting Mheer voor Fako zet zich in voor een betere maatschappelijke positie van de bewoners van Fako en de andere kampongs op de Kei-eilanden. Om deze doelen te bereiken richten wij ons in grote mate op het bieden van mogelijkheden tot basisonderwijs voor alle kinderen van de Kei-eilanden. Onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan structurele armoedebestrijding. Door het vergroten van kennis en kunde bestaat er een grotere kans om op termijn de gestelde doelen van de stichting te bereiken. In grote lijnen zijn wij op dit moment gericht op:

 • Ondersteuning middelbaar onderwijs
 • Bouw van kosthuis en verblijf “toezicht ouder”
 • Projecten waardoor de bewoners structureel zelf kunnen voorzien in hun onderhoud en hierdoor op termijn zelf schooluniformen voor hun kinderen kunnen aanschaffen.
 • financiële ondersteuning universiteit

Via het geven van voorlichting en bewustwordingsactiviteiten in Mheer en omstreken hopen wij dat het draagvlak hier in het westen, groter wordt. Hierdoor hebben de projecten meer kans van slagen waardoor de stichting dichter bij het gestelde doel komt.

Stichting Baby Hope

Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken.

Stichting Baby Hope is medio 2003 opgericht door een moeder die haar ongebruikte kraampakket niet wilde weggooien. Baby Hope is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 320 inzamelingspunten door heel Nederland. Daarmee ondersteunt de stichting maar liefst 15 kraamprojecten in 12 landen!

23 Replies to “Alle kleine(re) goede doelen op een rijtje”

 1. Wat fijn dat onze stichting Hart tot Hart ook in je rijtje is gekomen. Dank alvast voor de aandacht die je eraan heb besteed.

 2. Dankjewel voor het opnemen van http://www.kolewa.com in je lijst. We zijn blij met alle aandacht die we krijgen en die kan leiden tot ondersteuning in welke vorm dan ook: donaties, vrijwilligers, bezoekers op Bali… Ik hoop dat je je ouders hiermee op weg geholpen hebt en ben heel benieuwd naar hun uiteindelijke keuze. Het is waar: er zijn gelukkig nog heel veel mensen met een warm hart die zich 100% inzetten voor hen die die hulp goed kunnen gebruiken. Ik blijf volgen… groetjes Syta Plantinga, Stichting Kolewa.

 3. Dit gaat een mooie lijst worden 🙂 mooi dat je het op rijtje gaat zetten. Ik houd ook niet meer van grotrme organisatie goede doelen. Gelukkig zijn er nog genoeg kleinere doeltreffende over. Ik ben erg benieuwd welke je ouders uiteindelijk gaan kiezen.

 4. Het is al een mooi lijstje zo. En fijn dat er zo duidelijk nog genoeg mensen zijn die zich inzetten voor anderen!

 5. Wat een mooie lijst zeg veel fijne doelen en voor ieder een mogelijkheid iets te kiezen wat bij hem/haar past. Fijn dat Stichting Dierennood er ook in staat, bedankt. 🙂

  1. Mss te nieuwsgierig maar weten je ouders al waar ze voor kiezen? Ik snap dat het een brutale vraag is en als ze geen antwoord geven snap ik dat ook, maar dacht, stel hem toch. 😀

   1. Hehe, ze zeggen steeds oooh, dit is ook een goed idee ja en oh dat is ook goed en oh, dat is ook zielig dat moeten we ook doen 😀

 6. Wil je het door mij genoemde goede doel er nog bij zetten?

  http://www.projectnamaste.nl/
  Een stel dat geld inzamelt om kinderen met een hazenlip te laten opereren. Ze betalen hun eigen reis- en verblijfskosten zodat al het ingezamelde geld gebruikt kan worden voor de operatie, opname en reiskosten van het kind. Ook zorgen ze ervoor dat er 1 van de ouders met het kind mee kan reizen.

 7. Dag Valhalla, ik wil nog (gauw) een poging doen om aandacht te vragen voor ons zwemproject aan getraumatiseerde vrouwen. Maar ik kan je e-mailadres niet vinden, waar ik e.e.a. zou kunnen toelichten. Groet, Gea

 8. Een vriend van mij heeft bijna 2 jaar het team geleid van helprefugees.co.uk in Calais. Zij bieden vluchtelingen in Griekenland, Frankrijk (Calais en duinkerke) en Syrië basale levensbehoeften. 96%van donaties gaat direct naar vluchtelingen.

 9. Wat een prachtige lijst is het geworden. Ik ga eens uitgebreid kijken welke doelen dit jaar mee mogen genieten van mijn AOW en pensioen 🙂

 10. En hulde aan Gerlinde, die haar vrije tijd stopt in mooie/ ontroerende / informatieve/ hillarische stukjes schrijven voor ons. Dat is wel een kopje koffie donatie waard!

 11. Graag wil ik stichting Mheer voor Fako toevoegen zij bestaan dit jaar 10 jaar en zij zetten zich in voor de bevolking van de Kei eilanden Molukken. Hun projecten zijn vooral gericht op onderwijs. Zij ondersteunen jaarlijks 25 kinderen naar het middelbaar onderwijs en op dit moment ook 6 studenten naar de universiteit. Meer info zie http://www.stichtingmheervoorfako.nl of ga naar onze Facebook Pagina.

 12. Daar heb je veel werk aan gehad. Mooi om te lezen hoe mensen zich inzetten op allerlei gebied. Zelf heb ik veel aan het Helen Dowling Instituut, nadat ik lymfklierkanker had. Dus mooi dat je die in de lijst hebt opgenomen. Gr. Rosan

 13. Ik had zelf vorige week al geschreven op mijn blog geschreven over stichting baby hope, die zamelt overblijfselen van kraampakketten in maar kan ook geld goed gebruiken voor de aanschaf van verloskoffers!
  Steunen ze liever een Nederlands doel heb je ook nog stichting baby spullen, dat is hetzelfde idee maar dan voor de minder bedeelden in ons eigen land, zoals tienermoeders.

 14. Wij hebben 2 kippen geadopteerd van de Stichting Red een Ligkip.
  Legkippen zijn tegenwoordig binnen 1,5 jaar uitgelegd. Ze worden dan gevangen en worden soepkippen. Het vangen gebeurd meestal ’s nachts. De kippen zijn meestal al gewond van het dicht op elkaar zitten en omdat ze elkaar pikken. Er blijven altijd wat kippen achter in de schuren die ontkomen zijn aan de vangers.
  De Stichting koopt deze kippen van de boer en vangt ze op bij verschillende opvangadressen in Nederland. De kippen worden opgelapt en ter adoptie aangeboden zodat ze hun laatste jaren in rust kunnen doorbrengen.

 15. Wat een mooie lijst. Dat er veel kleinschalige initiatieven zijn wist ik al. Bij mijn werkgever hebben we tot de laatste fusie jaren een personeelsactie gehad waarbij automatisch van het salaris van de medewerkers enkele euro’s per jaar ingehouden werd. (Na toestemming bij indiensttreding natuurlijk) En dat werd dan door een speciale commissie verdeeld. 1 lokaal doel, 1 landelijk doel en 1 buitenlandsdoel, bij elkaar verdeelden we ongeveer € 12000 euro per jaar. De medewerkers konden zelf de goede doelen aandragen en daar werd een keuze uit gemaakt. Altijd weer een mooie middag om de blijdschap van de ontvangers te zien en vaak ook de films en foto’s van de dingen die ze door onze bijdrage konden doen.

Comments are closed.